CSA poligona gāzes attīrīšana

Cieto sadzīves atkritumu poligonu gāzes sausināšanas un attīrīšanas iekārtu montāža

CSA poligona gāzes attīrīšana

Cieto sadzīves atkritumu poligonu gāzes sausināšanas un attīrīšanas iekārtu montāža, pieslēgums – sadarbībā ar iekārtu ražotāju SA “VERDESIS” (Beļģija) iekārtu piegādes organizēšana; montāža un vispārējo darbu vadīšana; pieslēgums. Nepieciešamo specifisko izejmateriālu un palīgiekārtu sagāde.Kategorija: Būvniecība, Serviss

Datums: 2009

Klients: Verdesis S.A.

Galvenie rādītāji: Iekārtas – atkritumu poligona gāzes sausināšanas un attīrīšanas no sēra filtri, trīs vienības.

Darbi: Darbu vadība. Iekārtu montāža, pieslēgums, nodošana ekspluatācijā

Projekta vērtība: EUR 200000