Gāzes katliekārtas

Projekta izstrāde un realizācija

Gāzes katliekārtas

Tehniskā projekta izstrāde, esošo iekārtu demontāža, jaunu ūdenssildāmo apkures katlu 12,5 MW un 6 MW ar degļiem ELCO piegāde, montāža un pieslēgums pie katlu mājas inženiertehniskajiem tīkliem, nodošana ekspluatācijā.Kategorija: Būvniecība, Ražošana, Serviss

Gads: 2008

Klients: Jēkabpils Siltums SIA

Galvenie rādītāji: Kopējā siltuma jauda – 20 MW. Kurināmais – dabasgāze. Galvenās iekārtas – ūdenssildāmie katli Loos 12.5 MW un 6 MW, kondensācijas ekonomaizeri trīs vienības, vadības sistēma SCADA.

Darbi: projekta vadība. Tehniskais projekts, būvniecība, pieslēgums, nodošana ekspluatācijā.

Projekta vērtība: EUR 820000