Mazā hidroelektrostacija Skrīveros.

Izgatavošana, būvmontāža, nodošana ekspluatācijā

Hidroelektrostacija

Mazā hidroelektrostacija Skrīveros. Elektriskā jauda – 120 kW. Dambja rekonstrukcija, galveno tehnoloģisko iekārtu izgatavošana, būvmontāža, nodošana ekspluatācijā.Category: Construction, Manufacturing

Datums: 2013

Klients: Hydro Power, SIA

Galvenie rādītāji: Jauda – 120 kW, energoresurss – ūdens.

Darbi: Projekta vadība. Dambja rekonstrukcija, galveno tehnoloģisko iekārtu izgatavošana, būvmontāža, nodošana ekspluatācijā.

Projekta vērtība: EUR 200000