Mazā hidroelektrostacija Skrīveros.

Izgatavošana, būvmontāža, nodošana ekspluatācijā

Hidroelektrostacija

Mazā hidroelektrostacija Skrīveros. Elektriskā jauda — 120 kW. Dambja rekonstrukcija, galveno tehnoloģisko iekārtu izgatavošana, būvmontāža, nodošana ekspluatācijā.Категория: Производство, Строительство

Datums: 2013

Klients: Hydro Power, SIA

Galvenie rādītāji: Jauda – 120 kW, energoresurss – ūdens.

Darbi: Projekta vadība. Dambja rekonstrukcija, galveno tehnoloģisko iekārtu izgatavošana, būvmontāža, nodošana ekspluatācijā.

Projekta vērtība: EUR 200000