Būvniecība

Katlumāju, gāzapgādes sistēmu un siltumtrašu būvniecība un montāža

Katlumāju, gāzapgādes sistēmu un siltumtrašu būvniecība un montāža

Uzņēmums ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā un savu darbību sācis ar katlumāju, gāzapgādes sistēmu un siltumtrašu būvniecību un montāžu. Patlaban uzņēmums var kvalitatīvi realizēt klientu vēlmes no ieceres stadijas līdz nodošanai ekspluatācijā plašā enerģētikas sektorā – katlumājas, elektrostacijas un kurināmā ieguves, sagatavošanas un apstrādes, siltumenerģijas akumulācijas un citas ar enerģijas ražošanu saistītās tehnoloģijas un inženierbūves. Uzņēmuma būvētie objekti izmanto tādus energoresursus kā dabasgāze, biogāze, atkritumu poligonu gāze, koksnes granulas, šķelda un ūdens. Neatkarīgi no jaudas, vai tie ir pāris simti kilovatu vai daži desmiti megavatu, un darbu sarežģītības pakāpes un apjoma, uzņēmuma sertificētie speciālisti spēj realizēt izvirzītos uzdevumus, nodrošinot pilnu pakalpojumu spektru: koncepcijas izstrādi un dokumentācijas sagatavošanu, iekārtu un materiālu sagādi, būvdarbus un montāžas darbus, nodošanu ekspluatācijā.

Tedom_construction-site (17)
rrkd1
Tedom_construction-site (1)
Tedom_construction-site (4)
Tedom_construction-site (5)
Tedom_construction-site (9)
Tedom_construction-site (10)
Tedom_construction-site (16)