Investīcijas

energoobjektu būvniecība un ekspluatācija

Investīciju projekti

Uzņēmums nodarbojas ar projektu attīstību enerģētikas nozarē. Galvenie investīciju projekti ir tādu energoobjektu būvniecība un ekspluatācija, kuros izmantotais energoresurss ir dabasgāze, biogāze, atkritumu poligonu gāze, koksnes šķelda un granulas, kā arī vējš un ūdens. Energoobjektu būvniecības laikā iegūtā pieredze un projektu realizācijas redzējums, ilgtermiņa sadarbība ar investīciju partneriem un profesionāla attieksme projektu realizācijā jau šobrīd nodrošina stabilu veikto kapitālieguldījumu plānoto atdevi projektos iesaistītajiem dalībniekiem. Uzņēmums turpina nākamo projektu realizācijas iespēju izpēti, analīzi un ir atvērts izaicinājumiem un sadarbības piedāvājumiem enerģētikas un inovatīvas ražošanas jomā.

Tedom_construction-site (11)
rrkd21
Tedom_construction-site (2)
Tedom_construction-site (7)
Tedom_construction-site (15)
Tedom_construction-site (14)