MRK Serviss

Enerģētikas objektu būvniecība, projektēšana un apkalpošana

Liela diametra dūmeju un skursteņu ražošana un pēc pasūtītāju iesniegtajiem tehniskajiem projektiem izstrādātu unikālu metālkonstrukciju izgatavošana no melnā tērauda, nerūsējošā tērauda un alumīnija.

Katlumājas, elektrostacijas un kurināmā ieguves, sagatavošanas un apstrādes, siltumenerģijas akumulācijas un citas ar enerģijas ražošanu saistītās tehnoloģijas un inženierbūves

Galvenie investīciju projekti ir tādu energoobjektu būvniecība un ekspluatācija – energoresurss ir dabasgāze, biogāze, atkritumu poligonu gāze, koksnes šķelda un granulas, kā arī vējš un ūdens.

MRK Servissprojektu realizāciju enerģētikas jomā

MRK Serviss Atjaunojamās enerģijas ražošana

profesionāli un droši

Būtiskākie projektiprojektu apskats

Mūsu sadarbības partnerisadarbībai un attīstībai