CSA poligona gāzes stacija

Tehniskais projekts, piegāde un realizācija

CSA poligona gāzes koģenerācijas stacija

Jauna CSA poligona gāzes stacija. Kopējā jauda: elektriskā – 815 kW, siltuma – 1520 kW. Galvenās tehnoloģiskās iekārtas – TEDOM biogāzes stacijas 4 vienības, Triogen ORC (organiskais renkina cikls) iekārta. Tehniskā projekta izstrāde, būvniecība, iekārtu piegāde un montāža, pieslēgums pie ārējiem inženiertīkliem, ieregulēšana un nodošana ekspluatācijā.Kategorija: Būvniecība

Datums: 2014

Klients: Rekonstrukcija un Investīcijas, SIA

Galvenie rādītāji: Jauda – elektriskā 815 kW, siltuma 1520 kW. Energoresurss – CSA poligona gāze un dūmgāzes. Galvenās tehnoloģiskās iekārtas - TEDOM biogāzes stacijas 4 vienības, Triogen ORC (organiskais renkina cikls) iekārta

Darbi: Tehniskā projekta izstrāde. Projekta vadība. Būvniecība, iekārtu piegāde un montāža, pieslēgums pie ārējiem inženiertīkliem, ieregulēšana un nodošana ekspluatācijā.

Projekta vērtība: EUR 4 miljoni.