Koksnes šķeldas katlumāja

būvniecība, montāža un pieslēgums

Koksnes šķeldas katlumāja

Jauna, koksnes šķeldas katlumāja ar kopējo siltuma jaudu 5 MW. Veco būvju demontāža, būvlaukuma sagatavošana, būvniecība, iekārtu montāža, pieslēgums pie ārējiem inženiertīkliem, ieregulēšana un nodošana ekspluatācijā.Kategorija: Būvniecība, Ražošana

Datums: 2014

Klients: Naujenes Pakalpojumu Serviss, SIA

Galvenie rādītāji: Jauda – 5MW, kurināmais – koksnes šķelda.

Darbi: Projekta vadība. Veco būvju demontāža, būvlaukuma sagatavošana, būvniecība, iekārtu montāža, pieslēgums pie ārējiem inženiertīkliem, ieregulēšana un nodošana ekspluatācijā.

Projekta vērtība: EUR 1,9 miljoni