Energobloks Ulbroka

Tehniskais projekts un realizācija

Energobloks Ulbroka

Koģenerācijas stacijas 640 kWel (divas iekārtas TEDOM Cento T320) un katlu mājas 1 MW (apkures ūdenssildāmais katls Ygnis, deglis ELCO)  tehniskā projekta izstrāde, būvniecība, pieslēgums pie inženiertīkliem un nodošana ekspluatācijā.Kategorija: Būvniecība, Serviss

Datums: 2011

Klients: Residence Energy AS

Galvenie rādītāji: Jauda – elektriskā 840 kW, siltuma 2037 kW. Kurināmais – dabasgāze. Galvenās iekārtas – Koģenerācijas iekārta Tedom Cento T200 P viena iekārta, Tedom Cento T300 divas iekārtas, ūdenssildāmais apkures katls Ygnis FBG 1080 ar apsaisti.

Darbi: Darbu vadīšana. Būvniecība, montāža, pieslēgums, nodošana ekspluatācijā

Projekta vērtība: EUR 460000