Cieto sadzīves atkritumu poligona "Daibe"

biogāzes sūkņu stacijas konteinera piegāde, montāža un pieslēgums

CSA poligona gāzes stacija

Cieto sadzīves atkritumu poligona “Daibe” 1.kārtas krātuves biogāzes ieguves un utilizācijas iekārtu izbūve – biogāzes koģenerācijas stacijas TEDOM Cento T180 SP un biogāzes sūkņu stacijas konteinera izpildījumā piegāde, montāža un pieslēgums.Kategorija: Būvniecība, Serviss

Datums: 2009

Klients: CSA poligons “Daibe”

Galvenie rādītāji: Jauda – elektriskā 180 kW. Energoresurss – CSA poligona gāze. Iekārtas un inženierbūves - CSA poligona gāzes ekstrakcijas cauruļu sistēma, maģistrālais gāzes vads, sūkņu stacija, koģenerācijas iekārta Tedom Cento T180 SP viena vienība konteinera izpildījumā.

Darbi: Darbu vadība. Būvniecība, montāža, pieslēgums, nodošana ekspluatācijā

Projekta vērtība: EUR 600000